W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Komunikowanie się

XML

Treść

Informacja o usługach wspierających komunikowanie się 

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 20) uprzejmie informujemy, że dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie "osobami uprawnionymi" dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się z Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym w Bydgoszczy: 

·     elektroniczna: 

email: sekretariat@farmacja-bydgoszcz.pl,

ePUAP: /qq315iw46x/SkrytkaESP

·     telefoniczna, również z pomocą osoby przybranej (52 320 61 80)

·     poprzez przesyłanie wiadomości tekstowych i multimedialnych (SMS, MMS) na numer telefonu: 605 856 673,

·     z użyciem faksu (52 322 58 96),

·     usługa tłumacza: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy), SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych),

·     korespondencja listowna: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz.Osoba przybrana

Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej "osobą uprawnioną" może załatwiać sprawy w Inspektoracie z pomocą osoby przybranej, za wyjątkiem sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

 

Kto może zostać osobą przybraną

Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Inspektoracie. 

Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo - Migowego (SJM) ani sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), 
 
Pomoc tłumacza


Aby skorzystać z usługi tłumacza, osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 100 ze zm.).


Dostęp do świadczenia usług tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy zapewnia również w jego Delegaturach w Toruniu i we Włocławku. 


Metody przesłania formularza

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłosić przy użyciu formularza zgłoszeniowego. Po jego wypełnieniu formularz należy przesłać:

1. na adres email: sekretariat@farmacja-bydgoszcz.pl 
2. faksem pod numer: 52 322 58 96   
3. za pomocą skrytki ePUAP: /qq315iw46x/SkrytkaESP

4. listownie na adres: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz. Korespondencja powinna być oznaczona na kopercie wpisem: „usługa tłumacza PJM, SJM i SKOGN”.

 

W przypadku braku możliwości zapewnienia usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy zawiadomi o tym osobę uprawnioną uzasadniając odmowę wykonania usługi z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu realizacji usługi lub wskazując na inną formę realizacji uprawnienia.

W sprawach nagłych prosimy o zgłoszenie telefoniczne na nr 52 322 52 17.

Telefoniczną informację o usłudze można uzyskać pod numerem telefonu: 52 320 61 80

Rejestr tłumaczy

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) dostępny jest na stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 

https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/64/rejestr-tlumaczy-polskiego-jezyka-migowego-systemu-jezykowo-migowego.html

 

 

Formularz zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia bezpłatnej usługi tłumacza 

Formularz zgłoszenia

Formularz zgłoszenia - PDF

 

 

 

Inna forma komunikacji z Inspektoratem

Osoba ze szczególnymi potrzebami może zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług składając wniosek:

  • osobiście w sekretariatach Inspektoratu 
  • elektronicznie: 
    email: sekretariat@farmacja-bydgoszcz.pl, ePUAP: /qq315iw46x/SkrytkaESP
  • z użyciem faksu (52 322 58 96),
  • listownie: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz.

 

Wniosek o udostępnienie usługi

Wniosek o udostępnienie usługi

Wniosek o udostępnienie usługi - PDF

Załączniki