W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

XML

Treść

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 82 ze zm.) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej (...) lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
 
Żądanie powinno zawierać:

1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
2. wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo;
3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
 
Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w wyżej wymienionym terminie, podmiot publiczny powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli mogłoby to naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem - osoba ta ma prawo złożyć do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Bydgoszczy skargę.

Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.


 

wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej - PDF

Załączniki