W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

XML

Treść

Wniosek o zapewnienie dostępności 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy - bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego - ma prawo poinformować Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy o braku jego dostępności w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności". 

 

Co powinien zawierać wniosek


Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy

Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
 
Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny. 

 

Sposób złożenia wniosku

Wniosek o zapewnienie dostępności można złożyć w następujący sposób:
1. osobiście w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Bydgoszczy, pok. nr 61
2. pocztą tradycyjną na adres: 
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz,
3. drogą elektroniczną:
na adres email: sekretariat@farmacja-bydgoszcz.pl
na adres skrytki ePUAP: /qq315iw46x/SkrytkaESP
 
 
Skarga na brak dostępności
 
W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

wniosek o zapewnienie dostępności

wniosek o zapewnienie dostępności - PDF

 

Załączniki