W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Powrót

przyjmowanie i załatwianie spraw

XML

Treść


 Godziny urzędowania Inspektoratu w Bydgoszczy oraz Delegatur w Toruniu i Włocławku

                                     poniedziałek  7.00 - 15.00
                                              wtorek  8.00 - 16.00
                                               środa  7.00 - 15.00
                                            czwartek 7.00 - 15.00
                                              piątek  7.00 - 15.00

 
W Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym załatwianie i przyjmowanie spraw odbywa się zgodnie z postanowieniami:

Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków  (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w kolejności ich wpływu. Przychodząca korespondencja rejestrowana jest przez sekretariat w Dzienniku Korespondencji, a następnie przekazywana jest do odpowiednich komórek organizacyjnych zgodnie z właściwością.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny i Kierownicy delegatur przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 8:30- 16:00. 


SKŁADANIE WNIOSKÓW O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ/PUNKTU APTECZNEGO. 
 
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944. ze zm.), wprowadzoną ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1991), od dnia 1 kwietnia 2016 r. wnioski o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego powinny być składane w postaci elektronicznej, za pośrednictwem systemu eGATE pod adresem: 

http://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/.Konto na platformie eGATE można założyć pod  adresem: 

https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/


 
Przekazany wniosek w postaci elektronicznej musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą bezpłatnego Profilu Zaufanego z platformy epuap.gov.pl .

Mając na uwadze ogólne zasady prowadzenia postępowania administracyjnego określone  w Kodeksie postępowania administracyjnego, w szczególności zasadę pisemności oraz zasadę pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, rozpatrywane będą również wnioski o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego złożone w postaci papierowej.
 
Załączniki wymienione w art. 100 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne można składać w postaci elektronicznej lub papierowej.
Dokumenty należy składać w oryginale lub odpisach uwierzytelnionych zgodnie z art. 76a kodeksu postępowania administracyjnego.

 
 
W załączeniu instrukcja obsługi systemu dla składającego wniosek:

 

https://www.gif.gov.pl/download/1/5530/eGate-instrukcja20160331.pdf