W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

opłaty

XML

Treść

 

I. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2111);

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. 2007 Nr 187, poz. 1330);

3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2301 ze zm.) - art. 70 ust. 6 i 7 (punkt apteczny) oraz art. 105 ust. 1, 2 i 3 (apteka);

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego (Dz.U. 2007 Nr 150, poz. 1072);

5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1939 ze zm.) - art. 39 ust. 8 i 9 (zezwolenie na obrót hurtowy, dystrybucję, wytwarzanie, przetwarzanie, przerób lub stosowanie do badań środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1).


II. Opłata skarbowa wynosi :

a) za wydanie zaświadczenia na prowadzenie placówki obrotu pozaaptecznego (sklep specjalistyczny zaopatrzenia medycznego, sklep zielarsko-medyczny) - 17,00 zł.

b) za decyzję - 10,00 zł. dotyczącą m.in.:

- zwolnienia apteki ogólnodostępnej z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P;
- wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego;


c) od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł.

 

d)  za poświadczenie zgodności kserokopii z oryginałem od każdej pełnej lub rozpoczętej strony - 5,00 zł.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tj. od chwili złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Zapłata opłaty skarbowej może być wniesiona:
- w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta w Bydgoszczy
-  bezgotówkowej  na poniższy rachunek

Urząd Miasta  Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000  
(zaznaczyć: opłata skarbowa )


 
III.
1.
a) Opłata za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wynosi 21.500,00 zł.

b) Opłata za zmianę, przedłużenie lub przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wynosi 4.300,00 zł.

2.
a) Opłata za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego wynosi 1.800,00 zł.

b) Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego wynosi 900,00 zł.

Opłatę należy wpłacić na konto:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
NBP O/O Bydgoszcz
75 1010 1078 0078 9422 3100 0000
(zaznaczyć: opłata za zezwolenie)

Uwaga ! Opłatę za zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego lub ich zmiany uiszcza się przed odbiorem decyzji. W związku z powyższym prosimy o nie dokonywanie wcześniejszych wpłat.

3.
a) Opłata za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy, dystrybucję, wytwarzanie, przetwarzanie, przerób lub stosowanie do badań środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 wynosi 750,00 zł.

b) oplata za złożenie wniosku o zmianę zezwolenia, o którym mowa w pkt 3a wynosi 350,00 zł.


Opłatę należy wpłacić na konto:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
NBP O/O Bydgoszcz
75 1010 1078 0078 9422 3100 0000
(zaznaczyć: opłata za zezwolenie)