Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:
Profilaktyka 40 Plus - Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

https://www.gov.pl/web/zdrowie/ruszyl-program-profilaktyka-40-plus-zniesiono-limity-do-specjalistow

MZ_148x210_ (1).pdf

MZ_200x210_ver1_ (2).pdf

MZ_480x680_ver2_prevka_.pdf

NFZ_plakat_A4_.pdf

Zachęcamy do korzystania z badań profilaktycznych.
Dbajmy o siebie i swoich bliskich!