Do zakresu zadań Inspektoratu należy w szczególności:

  1. sprawowanie nadzoru nad jakością i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi;
  2. kontrolowanie aptek, punktów aptecznych, działów farmacji szpitalnej i placówek obrotu pozaaptecznego;
  3. kontrolowanie  jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzanych w aptekach;
  4. kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1
  5. współpraca ze specjalistycznym zespołem konsultantów do spraw farmacji;
  6. współpraca z samorządem aptekarskim i innymi samorządami;
  7. wydawanie opinii dotyczących aptek, w których może być  odbywany staż;
  8. prowadzenie rejestru aptek ogólnodostępnych i szpitalnych oraz punktów aptecznych i działów farmacji;