Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy działa m.in. na podstawie :

1) ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1977.);

2) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.  U. z 2022r.,poz. 135 ze zm.);

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2021 r., poz.1233 ze zm.);

4) Statutu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, nadanego zarządzeniem Nr 233/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2016r. 

5) Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Bydgoszczy, nadanego Zarządzeniem Nr 89/2010 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2010 r. 

6) Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Bydgoszczy, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 14/2018 Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Bydgoszczy z dnia 30 października 2018 r.