Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
w Bydgoszczy
mgr farmacji Beata Stasiak
 
 
 
Administrator danych osobowych:
 
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-066 BYDGOSZCZ
 
tel/fax 52 322-58-96 
e-mail sekretariat@farmacja-bydgoszcz.pl 
www.farmacja-bydgoszcz.pl
 
 
Godziny pracy urzędu

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7.00-15.00
wtorek - 8.00-16.00

 
 
Podstawy prawne przetwarzania danych:
przepisy prawa art.6 ust 1 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Okres przechowywania danych osobowych: określony w przepisach prawa, w szczególności
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz w ustawie o rachunkowości.
Cele przetwarzania : realizacja ustawowych zadań inspekcji farmaceutycznej