Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3

85-066 BYDGOSZCZ

tel. 52-320-61-80,
tel-fax 52-322-58-96
e-mail: wif@farmacja-bydgoszcz.pl

www.farmacja-bydgoszcz.pl