zadania


Do zakresu zadań Inspektoratu należy w szczególności:

 1. kontrolowanie warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 2. sprawowanie nadzoru nad jakością i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi;
 3. kontrolowanie aptek, hurtowni i placówek obrotu pozaaptecznego;
 4. kontrolowanie  jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzanych w aptekach;
 5. kontrolowanie właściwego oznakowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 6. kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R;
 7. współpraca ze specjalistycznym zespołem konsultantów do spraw farmacji;
 8. opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną, punkt apteczny, hurtownię farmaceutyczną, skład konsygnacyjny, komorę przeładunkową oraz placówkę obrotu pozaaptecznego;
 9. współpraca z samorządem aptekarskim i innymi samorządami;
 10. wydawanie opinii dotyczących aptek w których może być  odbywany staż;
 11. prowadzenie rejestru aptek ogólnodostępnych i szpitalnych oraz punktów aptecznych;
 12. prowadzenie rejestru zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz udzielonych zgód na prowadzenie aptek szpitalnych i zakładowych.
 13. wydawanie zgód na zakup, w celach leczniczych, środków odurzających i substancji psychotropowych dla lekarzy medycyny i lekarzy weterynarii oraz zakładów opieki zdrowotnej.

metryczka


Wytworzył: mgr Janina Bielawska (5 stycznia 2004)
Opublikował: Beata Piwowarska (8 stycznia 2007, 08:40:10)

Ostatnia zmiana: Beata Piwowarska (29 lipca 2011, 09:50:59)
Zmieniono: aktualizacja zadań Inspektoratu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10847