podstawy prawne


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy działa m.in. na podstawie :

1) ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze
    zm.);
2) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. 
    U. Nr 31, poz. 206 ze zm.);
3) Statutu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, nadanego
    zarządzeniem Nr 233/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2016 r.;
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2008 r., Nr 227, poz.1505 ze zm.);
5) Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w 
    Bydgoszczy, wprowadzonego
     - Zarządzeniem Nr 1/2011 Kujawsko-Pomorskiego
    Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2011 r. i
    zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 49/2011 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24
    lutego 2011 r.
    oraz
    zmienionego zarządzeniem Nr 3/2012 Kujawsko-Pomorskiego
    Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Bydgoszczy z dnia 05 lipca 2012 r. i  
    zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 315/2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 27 sierpnia  2012 r.
6) Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Bydgoszczy, nadanego zarządzeniem      Nr 89/2010 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  z dnia 25 maja 2010 r.
     
 

metryczka


Wytworzył: mgr farm. Zofia Wrzesińska (5 stycznia 2004)
Opublikował: Beata Piwowarska (8 stycznia 2007, 08:35:45)

Ostatnia zmiana: Maria Nadolna (29 listopada 2016, 15:16:52)
Zmieniono: Dodano podstawę prawną - Statut WIF

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9479