Informacje nieudostępnione


Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdziecie Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym w Bydgoszczy :

Tel.: 52-320-61-80,
faks: 52-322-58-96

e-mail: wif@farmacja-bydgoszcz.pl

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
85-066 Bydgoszcz, ul. K
onarskiego 1-3

Piętro VI, pokój nr 61


Udostępnianie informacji będących w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Bydgoszczy a nieudostępnionych w Biuletynie następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) t.j.
1) w trybie wnioskowym (art. 10 ust. 1), Pobierz wniosek (31kB) word
2) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych (art. 11 ).

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 2 ww. ustawy informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.Opłaty:

  1. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.

  2. Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty (art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. nr 112, poz. 1198).metryczka


Wytworzył: mgr Stanisława Tyc (7 stycznia 2004)
Opublikował: Beata Piwowarska (14 stycznia 2004, 12:27:59)

Ostatnia zmiana: Beata Piwowarska (5 sierpnia 2011, 12:49:21)
Zmieniono: dodanie do adresu numeru pokoju

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 22021