wniosek, dokumenty

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
85-066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3
tel. 52-320-61-80                                tel/fax 52-322-58-96


Wydawanie zgody na posiadanie w celach medycznych oraz stosowanie do badań klinicznych preparatów zawierających środki odurzające grupy  i substancje psychotropowe.


1. Podstawy prawne:

  • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017, poz. 783 ze zm.);
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257);
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (Dz.U. z 2015, poz. 1819).

2.  WNIOSEK O UZYSKANIE ZGODY NA POSIADANIE I STOSOWANIE W CELACH MEDYCZNYCH PREPARATÓW DOPUSZCZONYCH DO OBROTU JAKO PRODUKTY LECZNICZE, ZAWIERAJĄCYCH ŚRODKI ODURZAJĄCE LUB SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE (32kB) word

3.   WNIOSEK O UZYSKANIE ZGODY NA POSIADANIE I STOSOWANIE W CELACH PRZEPROWADZENIA BADAŃ KLINICZNYCH PREPARATÓW ZAWIERAJĄCYCH ŚRODKI ODURZAJĄCE LUB SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE (33kB) word

4.   Do wniosku należy dołączyć:

      - aktualny dokument (ksero dokumentu) stwierdzający:

       dla zakładów opieki zdrowotnej:
       wpis do rejestru prowadzonego przez Wojewodę

        dla gabinetów lekarskich
        wpis do rejestru praktyk lekarskich  prowadzonego przez Okręgową Radę
         Lekarską

         dla zakładów leczniczych dla zwierząt  
         wpis do rejestru prowadzonego przez izbę lekarsko-weterynaryjną

      -   informację o sposobie zabezpieczenia  produktów leczniczych
          zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe

          przed dostępem osób nieuprawnionych
, imię i nazwisko lekarza odpowiedzialnego 
          za przechowywanie i stosowanie w/w produktów.

 


Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Bydgoszczy/ Sekretariat Delegatury w Toruniu lub we Włocławku (osobiście lub za pośrednictwem poczty).


Odbiór zgody (decyzji) przez osobę uprawnioną w siedzibie Inspektoratu w Bydgoszczy/Delegatury w Toruniu, bądź Włocławku, lub za pośrednictwem poczty.

metryczka


Wytworzył: mgr farm. Zofia Wrzesińska (12 grudnia 2008)
Opublikował: Beata Piwowarska (12 grudnia 2008, 10:27:38)

Ostatnia zmiana: Ewelina Florczyk (9 stycznia 2018, 15:39:30)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 24948