Zużyte składniki majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Bydgoszczy


Zużyte składniki majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Bydgoszczy
Stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami  majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017 poz. 729) Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy informuje o składnikach rzeczowych majątku ruchomego uznanych za zużyte z przeznaczeniem do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania bądź darowizny.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail w terminie do dnia 14 września 2017 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu) na adres:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, adres email: wif@farmacja-bydgoszcz.pl
Szczegółowe informacje na temat składników można uzyskać pod numerem telefonu 52-320-61-80, osoba do kontaktu – Pani Beata Piwowarska.
 
Zagospodarowanie zużytych składników majątku ruchomego Inspektoratu odbywa się poprzez:
1) sprzedaż majątku ruchomego (składniki przy których zamieszczono cenę rynkową) 
2) nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego (składniki których wartość rynkowa wynosi 0)
3) nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego, darowiznę o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób  określony w pkt. 1 
W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi  składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017, poz. 729), będą zainteresowane, o przydziale zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego decydować będzie analiza potrzeb podmiotu wnioskującego, ale także interes Skarbu Państwa.
Na podstawie § 8 ust. 3 w/w rozporządzenia w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski od innych jednostek budżetowych uwzględniające ich potrzeby statutowe.
Wzór wniosku (16kB) word

Wykaz składników majątku ruchomego zużytego
 
 
  
metryczka


Wytworzył: Beata Piwowarska (8 września 2017)
Opublikował: Beata Piwowarska (8 września 2017, 13:22:58)

Ostatnia zmiana: Beata Piwowarska (8 września 2017, 13:31:08)
Zmieniono: poprawienie wyglądu strony

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9419