Mapa Biuletynu

 AKTUALNOŚCI
 ORGANIZACJA INSPEKTORATU
  · Podstawowe dane
  · · Dane teleadresowe
  · · Podstawy prawne działalności
  · · Zadania Inspektoratu
  · Struktura organizacyjna
  · Kierownictwo Inspektoratu
  · · Dane kontaktowe
  · · Podstawowe zadania
  · Delegatury
  · · Delegatura w Toruniu
  · · Delagatura we Włocławku
  · Koordynator do spraw dostępności
 ZAŁATWIANIE SPRAW W WIF
  · Załatwienie spraw
  · Rejestry i ewidencje
  · Wykaz spraw
  · · Rok 2010
  · · Rok 2009
  · · Rok 2008
  · · Rok 2007
  · · Rok 2006
  · · Rok 2005
  · · Rok 2004
  · · Rok 2003
  · · Rok 2011
  · · - Rok 2012
  · · Rok 2013
  · Dokumenty do pobrania
  · · - UBIEGANIE SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE APTEKI
  · · UBIEGANIE SIĘ O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA PROWADZENIE SKLEPU
  · · UBIEGANIE SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PUNKTU APTECZNEGO
  · · UBIEGANIE SIĘ O WYDANIE ZGODY NA POSIADANIE W CELACH MEDYCZNYCH oraz STOSOWANIE DO BADAŃ KLINICZNYCH PREPARTÓW ZAWIERAJĄCYCH ŚRODKI ODURZAJĄCE I SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE
  · · UBIEGANIE SIĘ O WYDANIE ZWOLNIENIA APTEKI Z PROWADZENIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH GRUPY I-N I SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH II-P
  · Działalność kontrolna
  · · ROK 2012
  · · ROK 2011
  · · ROK 2010
  · · ROK 2009
  · · ROK 2008
  · · ROK 2007
  · · ROK 2013
  · · ROK 2014
  · Opłaty
  · Informacje publiczne nieudostępnione w BIP
  · Elektroniczna skrzynka podawcza
 FINANSE WIF
  · Majątek WIF
  · Przetargi w WIF
  · Ogłoszenia o zbędnych i zużytych składnikach majątkowych
  · Sprawozdania finansowe
 Sfałszowane produkty lecznicze
 Decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego
  · Decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego
 Decyzje Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
  · wstrzymanie w obrocie
  · ponowne dopuszczenie do obrotu
  · reklama aptek, punktów aptecznych
 Decyzje, Komunikaty Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych
  · wyroby medyczne
 PRACA
  · Praca
 INNE
  · Linki