Komunikat dot. Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi16.06.2020

Komunikat dot. Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

16.06.2020


         Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Bydgoszczy przypomina, że zgodnie z art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2020  poz. 944):
W przypadku, gdy podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej, nie może wykonać obowiązku zapewnienia dostępu do:
1) produktu leczniczego wydawanego na receptę,
2) środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego,
o których mowa w wykazie określonym w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
 
- jest obowiązany w ciągu 24 godzin poinformować o tym za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który ustala przyczyny braku tego dostępu.
 

metryczka


Wytworzył: Beata Stasiak (16 czerwca 2020)
Opublikował: Sandra Dończyk (16 czerwca 2020, 09:28:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 153