Komunikat w sprawie warunków przechowywania produktów leczniczych. 02.07.2019

Komunikat w sprawie warunków przechowywania produktów leczniczych.

02.07.2019

       Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Bydgoszczy przypomina, że zgodnie z  art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z   2019 r. poz 499 ze zm.) zakazany jest obrót, a także stosowanie produktów leczniczych nieodpowiadających ustalonym wymaganiom jakościowym oraz produktami leczniczymi, w odniesieniu do których upłynął termin ważności. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne tj. wysokie temperatury, zwiększyło się ryzyko wystąpienia przypadków transportu oraz przechowywania produktów leczniczych w warunkach nieodpowiadających wymaganiom.
   Do zadań kierownika apteki należy zapewnienie właściwej kontroli nad :
-  przyjmowaniem dostaw tj. także sprawdzaniu, czy dostarczony produkt leczniczy lub wyrób medyczny nie budzi zastrzeżeń co do jakości,
- wydawaniem produktów leczniczych lub wyrobów medycznych odpowiadających ustalonym wymaganiom jakościowym,
- przechowywaniem w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla produktu leczniczego lub wyrobu medycznego wymagań jakościowych i bezpieczeństwa przechowywania.
    W przypadku podejrzenia, że dostarczane lub posiadane produkty lecznicze nie odpowiadają wymaganiom jakościowym, kierownik apteki ma obowiązek zawiadomić o tym organy Inspekcji Farmaceutycznej oraz uniemożliwić ich dalszy obrót.

metryczka


Wytworzył: Beata Stasiak (2 lipca 2019)
Opublikował: Ewelina Florczyk (2 lipca 2019, 14:43:19)

Ostatnia zmiana: Ewelina Florczyk (2 lipca 2019, 14:46:02)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 200